Cart Bezoek onze webshop
Direct contact Phone 074 240 38 00

Wetgeving en Safe Working Period (SWP)

Geplaatst in Nieuws op 04/11/2017

De wet schrijft via de EG-machinerichtlijn o.a. voor dat men verplicht is om bijzondere gevaren bij het gebruik van machines te elimineren. Kranen en takels zijn ook machines en vallen derhalve ook onder deze richtlijn. Eén van de veiligheidsaspecten die daarbij niet over het hoofd mag worden gezien is de levensduur van een kraan of takel. Denk hierbij aan metaalmoeheid en haarscheurtjes in bijv. draaiende delen zoals (tand)wielen. Fabrikanten van takels leggen daarom via de FEM-aanduiding vast wat de verwachte levensduur van een kraan of takel is, afhankelijk van de gebruiksklasse.

De FEM 9.755 is een norm die beschrijft welke maatregelen er genomen moeten zijn in het ontwerp om met een motorisch aangedreven hijswerktuig de beoogde levensduur te bereiken. Ofwel: Als een takel wordt gebruikt op de manier zoals de fabrikant dit voor ogen had bij het ontwerp, zou de takel een levensduur van 10 jaar moeten hebben. Een takel verbruikt bij elke hijsbeweging een deel van zijn levensduur, ook wel Safe Working Period (SWP) genoemd. Als de levensduur verstreken is, is een volledige revisie conform fabrikantenspecificaties nodig om een verdere veilige inzet te waarborgen.

In de praktijk zal een takel vaak anders worden gebruikt dan de FEM-groep omschrijft. Zo kan een takel meer of minder hijsbewegingen maken dan geraamd, of is de gemiddelde last hoger of lager dan verwacht. Denk hierbij aan wijzigingen in de ploegendienst of verandering in product of proces. Om die reden is het van belang regelmatig aan hand van de praktijk te toetsen hoe het met de restlevensduur van de takel is gesteld. Misschien is het takel ‘licht’ gebruikt en kan een revisie worden uitgesteld. Of is een takel juist ‘zwaar’ ingezet en is de levensduur bijvoorbeeld al na 7 jaar verbruikt.

De eigenaar is wettelijk de verantwoordelijke voor het juist registreren en documenteren van deze gegevens. Op de website van EKH treft u een handige tool om de SWP van uw takels te berekenen. Primoteq kan u hierbij uiteraard van dienst zijn.

In het komende jaar zullen onze EKH Keurmeesters u tijdens de keuring informeren over de restlevensduur en de eventueel noodzakelijke revisie. Bij kranen ouder dan 9 jaar vermelden zij op het keuringsrapport dat een restlevensduurberekening uitgevoerd dient te worden. Vanaf 2018 dienen deze berekeningen daadwerkelijk uitgevoerd te worden zodat onze Keurmeester kan beoordelen of een General Overhaul (volledige revisie) of vervanging nodig is.

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer : 074 240 38 00 en vragen naar de mogelijkheden. Onze medewerkers helpen u graag.

Directie Primoteq B.V.

Terug naar de vorige pagina

Meer informatie?

Neem contact op