Cart Bezoek onze webshop
Direct contact Phone 074 240 38 00

Machineveiligheidsinspecties

Hoe gevaarlijk is werken in een omgeving met machines? De Arbowet heeft de criteria hiervoor exact omschreven en stelt dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid en de juiste registratie van elektrische installaties, apparaten en toestellen. Vanuit Excellent Maintenance werkt Primoteq dus niet alleen aan onderhoud, maar ook zeker aan veiligheid en heeft zij zich gecertificeerd om veiligheidsinspecties te doen.

NEN 3140

Onderdeel van de Arbowet is de jaarlijkse keuring van elektrische arbeidsmiddelen, bewerkingsmachines en hijsinstallaties; de zogenoemde NEN 3140-keuring. Primoteq heeft de bevoegdheden én ervaring om deze verplichte keuring uit te voeren. De volgende stappen worden volgens het RI&E model doorlopen om uw machineveiligheid te garanderen:

  • Risico-inventarisatie
  • Audit
  • Rapportage
  • Herstelmaatregelen
  • Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De RI&E is een uitgebreide veiligheidsinspectie, waarbij ook factoren als bijvoorbeeld de omgevingsveiligheid, de mate van toezicht en de duidelijkheid en correctheid van veiligheidsinstructies worden meegenomen. Met een RI&E hebt u een zo volledig mogelijk overzicht van de veiligheidsknelpunten binnen uw werkplek. Primoteq levert een plan van aanpak op basis van de prioriteiten (risicoklassen) en kan desgewenst ook de vervolgwerkzaamheden uitvoeren.

Uitvoerder CE-markeringstrajecten

Wanneer u de prestatie of functionaliteit van een bestaande machine wijzigt, verandert het veiligheidsrisico van een installatie. De machine moet dan opnieuw worden getoetst aan de Machinerichtlijn voor veiligheid en worden voorzien van een CE-markering. Primoteq voert dit voor u uit.

  • aanpak volgens Wet Gevaarlijke Werktuigen
  • voldoet aan wettelijke technische en administratieve veiligheidseisen

Eindresultaat: een veilige en gecertificeerde machine.

Meer informatie?

Neem contact op