Cart Bezoek onze webshop
Direct contact Phone 074 240 38 00

Machineveiligheidsinspecties & NEN 3140 Keuring

Het werken met machines kan gevaren met zich meebrengen. De Arbowet stelt dat u verantwoordelijk bent voor de veiligheid en de juiste registratie van elektrische installaties, apparaten en toestellen. De criteria hiervoor zijn exact omschreven. Primoteq is gecertificeerd om veiligheidsinspecties, zoals de NEN 3140 Keuring, voor u uit te voeren. We leveren met Excellent Maintenance dus niet alleen het beste onderhoud voor uw machines, we zien er ook op toe dat zij altijd veilig zijn en aan alle benodigde certificeringen voldoen.

NEN 3140

De NEN 3140 Keuring is onderdeel van de Arbowet. Het is de jaarlijkse keuring van elektrische arbeidsmiddelen, bewerkingsmachines en hijsinstallaties. Primoteq heeft de bevoegdheden én ervaring om deze verplichte NEN 3140 Keuring uit te voeren. We doorlopen de volgende stappen, volgens het Risico Inventarisatie en Evaluatie model, om uw machineveiligheid te garanderen:

– Risico-inventarisatie
– Audit
– Rapportage
– Herstelmaatregelen
– Evaluatie

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De RI&E is een uitgebreide veiligheidsinspectie, waarbij ook factoren als bijvoorbeeld de omgevingsveiligheid, de mate van toezicht en de duidelijkheid en correctheid van veiligheidsinstructies worden meegenomen. Met een RI&E heeft u een zo volledig mogelijk overzicht van eventuele veiligheidsknelpunten binnen uw werkomgeving. Primoteq levert naar aanleiding van de inspectie een plan van aanpak op basis van de prioriteiten (risicoklassen) en kan desgewenst ook de vervolgwerkzaamheden uitvoeren.

Uitvoerder CE-markeringstrajecten

Wanneer u de prestatie of functionaliteit van een bestaande machine wijzigt, dan verandert ook het veiligheidsrisico van de installatie. De machine moet dan opnieuw worden getoetst aan de Machinerichtlijn voor veiligheid en worden voorzien van een CE-markering. Primoteq voert ook deze toets graag voor u uit. We hanteren een aanpak volgens de Wet Gevaarlijke Werktuigen en we zorgen dat wordt voldaan aan wettelijke technische en administratieve veiligheidseisen. Het eindresultaat: veilige en gecertificeerde machines.

Primoteq levert. Altijd en overal.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Meer informatie?

Neem contact op